Witamy Gościa Szukaj | Aktywne Tematy | Zaloguj | Rejestruj

3 Strony123>
Konkurs Anello biżuteria tworzona z pasją
Redaktor
#1 Wysłane : 19 kwietnia 2012 18:17:18(UTC)

Ranga: Stary wyjadacz

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2010-11-24(UTC)
Posty: 157
Lokalizacja: Częstochowa

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 12 razy w 9 postach
Niezwykle efektowna, srebrna biżuteria... o takich dodatkach marzy każda z nas. Szukamy rzeczy niespotykanych i jedynych w swoim rodzaju, byśmy mogły lśnić tak jak nasze dodatki. Dziś mamy dla was wyjątkowy konkurs zorganizowany wspólnie z Anello. Weź udział i wygraj biżuterię tworzoną z pasją.Co należy zrobić?


Wejdź na stronę Biżuteria Tworzona z pasją , zapoznaj się z produktami i wybierz jeden, który sposobał Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten produkt przykuł Twoją uwagę. Dodatkowo opisz stylizację, z którą wybrany przez Ciebie produkt komponowałby się najlepiej.
Uwaga, tym razem liczy się opis, nie zamieszczaj zdjęć tylko opis stylizacji.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy nagrody:

I miejsce - kolczyki kulki swarovskiego 8mm na biglu angielskim


II miejsce - Bransoletka na nogę linka diamentowana 8 - kątna, zakończona przedłużką z łańcuszka ogniwkowego w kształcie serc i serce swarovkiego na końcu


III miejsce - Bransoletka na nogę linka diamentowana 8 - kątna, zakończona przedłużką z łańcuszka ogniwkowego w kształcie serc
Swoją odpowiedź zamieść na Forum, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Anello biżuteria tworzona z pasją.


Konkurs trwa od 19 kwietnia 2012 do 06 maj 2012.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Anello biżuteria tworzona z pasją” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 19 kwietnia 2012 do 06 maja 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę Anello Biżuteria Tworzona z pasją, zapoznaj się z produktami i wybierz jeden, który sposobał Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten produkt przykuł Twoją uwagę. Dodatkowo opisz stylizację, z którą wybrany przez Ciebie produkt komponowałby się najlepiej.
Uwaga, tym razem liczy się opis, nie zamieszczaj zdjęć tylko opis stylizacji.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na Forum, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Anello biżuteria tworzona z pasją.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 19 kwietnia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
Sponsor  
 
platek2sniegu
#2 Wysłane : 19 kwietnia 2012 19:19:22(UTC)

Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-03-10(UTC)
Posty: 5
Kobieta
Lokalizacja: Łomża

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Wybrałam Śliczny komplet-serce i linka. Doskonałe na codzień, do każdej bluzeczki.Nawet tej''zwykłej'' bez szczególnych ozdób, doda elegancji,a także świetnie ją urozmaici :).Jest pomysłowym bardzo kobiecym dodatkiem do stroju.
sylwa131
#3 Wysłane : 19 kwietnia 2012 20:29:57(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-04-19(UTC)
Posty: 1

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Kocham być kobietą bo mogę mieć nie jedną szkatułkę pełną przeróżnej biżuterii a ciągle mieć jej za mało. Wybrałam kolczyki Swarovski10 mm 6 kol.Srebro925 Bigiel Ang bo są tajemnicze i fascynujące że zachwycą swoim wyglądem każdego ,nawet tego naibardziej wybrednego. Te kolczyki pasują do każdego stroju i nadadzą stylizacji kobiecości i wdzięku .W połączeniu z elegancką sukienką i szpilkami sprawią że będę wyglądać seksownie .
Włoski podpięte , na ustach błyszczyk a paznokcie w czerwonym kolorze bo to są atrybuty prawdziwej uwodzicielki . Tak to byłby zestaw idealny .
Odrobina romantyzmu ,szczypta kobiecości i garść elegancji zamknięta w tych kolczykach to marzenie wielu kobiet .Te kolczyki pasują zarówno na randkę z ukochanym jak i spotkanie z przyjaciółmi lub na zbliżąjace się wielkimi krokami letnie imprezy . Jak każda z nas chciałabym wyglądać wyjątkowo wzbudzać zazdrość damskiej widowni i zachwyt niejednego mężczyzny a z kolczykami Swarovski było by to możliwe bo sprawiają że jestem dumna z bycia kobietą
miraga_
#4 Wysłane : 20 kwietnia 2012 10:02:52(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-03-23(UTC)
Posty: 7

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 3 razy w 1 postach
Najbardziej spodobał mi się:
Cudny komplet z perełkami i kryształami Swarovski.
W skład tego kompletu wchodzi wisior oraz kolczyki. Jest to biżuteria łącząca w sobie jednocześnie trzy wspaniałe tworzywa: srebro, perły i kryształki Swarovskiego. Dlatego właśnie ten zestaw przykuł moją uwagę.

Myślę, że idealnie pasowałby do mojej sukienki przygotowanej specjalnie na ślub i wesele mojego najmłodszego brata. Impreza bardzo wyczekiwana, bo tylko on jeszcze z naszej czwórki rodzeństwo nie złożył ślubów przed ołtarzem.
Wybrałam sukienkę na cienkich ramiączkach, tuż przed kolano w kolorze delikatnym, łososiowym. Do tego skórzane buty beżowe na delikatnym obcasie.
I tu idealnie wkomponowuje się wisiorek z perłą i kolczyki, które będą mienić się pięknymi kryształkami.
lazyxlady
#5 Wysłane : 20 kwietnia 2012 10:32:41(UTC)

Ranga: Czasem tu piszę

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2011-11-25(UTC)
Posty: 41
Kobieta
Lokalizacja: Zgorzelec

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Spośród biżuterii Anello, od razu w oko wpadł mi śliczny komplet: 925Preferuję srebro. Ze złotem mam jakieś niemiłe, stereotypowe skojarzenia. Jeśli już wybieram srebro, to zazwyczaj metaliczne i jedynie z nutką elegancji. Taki właśnie jest ten komplet. Pasuję do stroju do pracy, na randkę a nawet do koktajlowej sukienki. Kolczyki nie są zbyt duże, więc nie obciążałyby uszu. A wisiorek idealnie wyglądałby na zadbanym dekolcie, który już wkrótce będzie się prezentował,żeby ''łapać'' witaminę D na słoneczku.

WYMAGANY JEST OPIS STYLIZACJI, A WIĘC:
ja widzę siebie ubraną w jasne, dopasowane spodnie. Do tego ubieram buty na platformie, aby dodać sobie kilka cm, których mi brakuje do wzrostu modelki. Tym samym mam dłuższe nogi i podniesione pośladki-mężczyźni to kochają. Następnie ubieram pastelową, prostą bluzeczkę i luźną, ładnie skrojoną marynarkę. Spryskuję ekstrawaganckim perfumem miejsca, gdzie najbardziej jest wyczuwalne tętno. Paznokcie maluję pastelowym lakierem. Rzęsy maluję wydłużającym tuszem, aby ''otworzyć'' spojrzenie. Na koniec zakładam biżuterię Anello i chwytam dużą torbę w dłonie i wybywam zdobywać świat (onieśmielać mężczyzn i budzić zazdrość u kobiet, którym brakuje klasy).
jolunia559
#6 Wysłane : 20 kwietnia 2012 11:40:04(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2011-01-25(UTC)
Posty: 10
Lokalizacja: SZCZECIN

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Ten piękny srebrny komplecik biżuterii cudownie wyglądałby jako dodatek do klasycznego stroju.Jedwabnej bluzki koszulowej w kolorze wiśniowymi czarnych poszerzanych lekko spodni.Do tego obowiązkowo szpilki i maleńka kopertówka w kolorze o kilka tonów jaśniejszym od bluzki.
http://allegro.pl/sliczn...prezent-i2272570204.html
edytaz6
#7 Wysłane : 20 kwietnia 2012 11:47:01(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-04-04(UTC)
Posty: 8
Lokalizacja: dom

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Wybrałam Luksusowy Komplet Swarovski element's. Jest w nim naszyjnik, bransoletka i kolczyki, czyli wszystko co elegancka kobieta powinna mieć. Srebro laczone z elementami firmy Swarovski sprawia że ten komplet jest stylowy i bardzo elegancki. Ja założyłabym go do czarnej, długiej sukienki z większym dekoltem, bez rękawków. Obowiązkowo czarne szpilki i czarna kopertówka ze srebrnymi dodatkami.
http://allegro.pl/luksus...kowanie-i2272016134.html
AliciaS
#8 Wysłane : 20 kwietnia 2012 13:40:24(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-03-10(UTC)
Posty: 14
Kobieta
Lokalizacja: Kraków

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach

Bransoletka na rękę z grupą krwi - nie dość, że piękna (modny, czerwony sznurek) to jeszcze bardzo przydatna! Nigdy nie wiadomo co się wydarzy i kiedy przyda się innym wiedza na temat naszej grupy krwi.
Do czego bym ją założyła? Sądzę, że nosiłam bym ją do większości rzeczy ale najlepiej pasowałaby do modnych skórzanych szortów, białej bluzki w falbany, bez rękawów, cielistych szpilek i innych czerwonych dodatków (np. czerwony pasek i czerwona torebka na łańcuszku w formie kuferka).
andaman
#9 Wysłane : 21 kwietnia 2012 01:48:21(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-03-19(UTC)
Posty: 5
Lokalizacja: Polska

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Mój zestaw-marzenie to: "Oryginalny komplet Swarovski Migdał" (http://allegro.pl/oryginalny-komplet-swarovski-migdal-16-22-mm-hit-i2262441108.html).
Przyciąga uwagę przepięknym miodowym kolorem i klasyczną elegancją.
Z powodzeniem można go założyć na każde wielkie wyjście.

Ja nosiłabym go do mojej długiej wieczorowej sukienki w kolorze starego złota - świetnie komponowałby się kolorystycznie z jej lekko połyskliwym materiałem. Do sukienki - oprócz wspaniałej biżuterii Swarovskiego - wybieram czarne dodatki: torebkę-pudełeczko, długie rękawiczki, satynowe pantofle na niedużej szpilce.
karola93
#10 Wysłane : 21 kwietnia 2012 07:20:02(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-04-15(UTC)
Posty: 7

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Wybrałam komplet z perełką i kryształami swavorski. Ten zestaw jest Niesamowity- jednocześnie przykuwa wzrok i pozwala Ci być w centrum uwagi, a przy tym jest niezwykle skromny i delikatny,co pomoże kobiecie spowodować wrażenie delikatności i subtelności.
Wyobrażam sobie następującą stylizację- skromna sukienka przed kolano z niewielkim dekoltem, której drapieżości dodaje jedynie jej ogniście czerwona barwa. Do tego eleganckie czarne buty na niewysokim obcasie i czarne, długie rękawiczki - klasyka rodem z uwielbianiego przez kobiety filmu 'Titanic'. Włosy luźno puszczono na ramiona, delikatny, niewyzywajacy makijaż. Zwieńczeniem dzieła byłaby ta cudna biżuteria i to właśnie ona nadałaby charakter całej stylizacji.
karla90
#11 Wysłane : 21 kwietnia 2012 11:22:20(UTC)

Ranga: Stary wyjadacz

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-04-21(UTC)
Posty: 166
Kobieta
Lokalizacja: Okolice Opola

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Najbardziej spodobał mi się komplet oferowany pod tytułem : Piękny komplet Swarovski w trzech kolorach składający się z wisiorka i pary kolczyków, mnie osobiście przypadł najbardziej do gustu srebrny komplet.

Kiedy przeglądałam stronę z oferowaną biżuterią od razu najbardziej spodobał mi się wspomniany komplet, jest piękny. Uwielbiam biżuterię która nadaje się na wiele okazji a ten właśnie zestaw spełnia moje oczekiwania. Jest to biżuteria niewielkich rozmiarów co jest dla mnie istotne a jednocześnie dzięki swemu błyszczeniu dodaje blasku osobie noszącej komplet. uważam ze biżuteria ta najpiękniej prezentowałaby by się w komplecie ubrań w kolorach stonowanych a właśnie głównie takimi ubraniami charakteryzuje się moja garderoba. Czarnej bluzce i prostym ciemnym spodniom biżuteria ta dodałaby elegancji i wdzięku. Pasuje ona również do sukienek które z początku mogłyby sprawiać wrażenie nudnych, nieciekawych, jednak po założeniu do tego takiej wspaniałej biżuterii kreacja staje się nadzwyczajna. Biżuterie tę chętnie założyłam również do zwykłej prostej tuniki czy do zestawu składającego się z spodni na kant oraz żakietu.
Jestem osobą która w swoim zawodzie musi się prezentować jako osoba szanowana, godna zaufania, poważna i odpowiedzialna, myślę ze ta biżuteria w znacznym stopniu pomogłaby mi w codziennych obowiązkach jak również na przyjęciach czy spotkaniach towarzyskich.
kali051
#12 Wysłane : 21 kwietnia 2012 12:17:52(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-04-21(UTC)
Posty: 6
Lokalizacja: kraków

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Najbardziej spodobał mi się komplet http://allegro.pl/luksus...owanie-i2272016134.html Ponieważ jest bardzo błyszczący. Idealnie będzie pasował do małej czarnej ,która jak sami wiecie jest idealna na każde wyjście.
Leniuchna
#13 Wysłane : 21 kwietnia 2012 15:00:36(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-04-18(UTC)
Posty: 6

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
http://allegro.pl/pelen-...25-hit-i2262441111.html

Wybrałam ten komplecik gdyż spodobała mi się w nim niezwykła delikatność, lekkość, a przede wszystkim piękno. Miałam podobny komplecik, ale niestety na pewnym weselu zgubiłam wisiorek z łańcuszkiem, dlatego gdy zobaczyłam ten komplet to od razu przypomniała mi się zguba.

Z doświadczenia wiem, że idealnie się komponuje taka biżuteria z wyjściowym ubraniem (np. sukienką na wesele), ale można ją zakładać do ubrania codziennego, szczególnie gdy pracuje się w banku lub gdy się jest reprezentantem firmy. Nie musimy się martwić, że nie będzie nam pasować do stroju, ponieważ biżuteria tego typu pasuje do wszystkiego. Doda ona nam gracji i sprawi, że zawsze będziemy błyszczeć.
truskawwwka
#14 Wysłane : 21 kwietnia 2012 19:13:06(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-02-28(UTC)
Posty: 13

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
KWIECIEŃ2012

Matura zbliżała się wielkimi krokami. Zaprzątała głową dziewczyny do tego stopnia, że nie zdąży nawet pomyśleć nad odpowiednią kreacją na wesele siostry. Pff, żeby to tylko sama matura. Dziewczynę czekały jeszcze egzaminy z rysunku. Trochę zabiegu wymaga dostanie się na architekturę. Tylko dlaczego egzaminy na wymarzonej uczelni odbywają się w dniu przed ślubem najlepszej na świecie siostry? I to 5h drogi od miejsca zdarzenia? Czerwiec zapowiadał się wiec emocjonująco, ciekawie i niezwykle ekstremalnie… Złożyła zamówienie:

http://allegro.pl/orygin...-mm-hit-i2262441108.html

CZERWIEC 2012

Jest pięknie! Egzaminy- zaliczone. Po stresie. Teraz tylko migiem na Podhale;)Szybki prysznic, wałki…makijaż. może jeszcze zdążę zakręcić włosy…

Już na miejscu. Dobrze ,że mama pamiętała o mojej kreacji i wyprasowała mi sukienkę. Nie wiem co bym bez niej zrobiła;* Sukienka, makijaż,, biżuteria. Kurcze… już późno, muszę się pospieszyć!

Było pięknie… Magda wyglądała olśniewająco. Nie mogłam powstrzymać się od łez. A na weselu bawiłam się doskonale. Strój dostarczył mi pewności siebie. Ciałowe szpilki lekko migotały wśród świateł oświetlających salę, doskonale eksponując moje łydki. Założyłam kremową sukienkę, właściwie to pudrową. Kolor przywołuje mi wspomnienie lata i wieczorów spędzonych na piaszczystych plażach Albanii…Materiałem zaś przypomina mi płatki róż. Niezwykle oddziałuje na zmysły. Dekolt wcięty ma na kształt serduszka. Falbana , biegnąca przez całą długość sukienki, od wcięcia w dekolcie po urocze wycięcie na dole, dodaje jej niezwykłego uroku, delikatnie odkrywając kolano. Doskonale podkreśla moje kształty, uwidaczniając moje atuty. Cały mój wizerunek stanąłby jednak na niczym, gdyby nie komplet biżuterii Svarovskiego w kształcie migdałów, kupioną od Anello Biżuteria Tworzona z pasją. Idealnie zgrały się z lekkością sukienki, nie ujmując, lec dodając jej niezwykłego blasku. Sprawiły , iż czułam się świetnie w swoim ciele. Mogłam spokojnie świętować nową drogę życia siostry. No i swoją, przecież skończyłam liceum i wybieram się na architekturę!
ewusiekk
#15 Wysłane : 21 kwietnia 2012 19:38:26(UTC)

Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-04-14(UTC)
Posty: 12
Lokalizacja: Polska

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
http://allegro.pl/sliczn...25-hit-i2262579302.html

Ten łańcuszek najbardziej przykuł moją uwagę, ponieważ lubię kolor różowy, a poza tym na wisiorku i kolczykach znajdują się mieniące się brylanciki , a ja lubię błyszczeć.;D
Dlatego też to wybrałam, bo jest to komplet, więc bym nie musiała dodatkowo zastanawiać się jakie kolczyki dopasować do naszyjnika lub odwrotnie . ;)

Stylizacja, z którą ten produkt najlepiej by się komponował to coś sportowego. Lubię ubierać się na sportowo i myślę, że bardzo ładnie wyglądałaby taka biżuteria z czarną bluzą z kołnierzykiem, która ma jakieś różowe napisy, do tego koszulka na ramiączkach o kolorze różowym z dekoltem w kształcie trójkąta. Spodnie - jasne, cieniowane rurki i różowe trampki. Do tego można dodać czarną bandankę na głowę. Jestem pewna, że wszystko razem by świetnie wyglądało ! ;D
toronja
#16 Wysłane : 22 kwietnia 2012 07:37:02(UTC)

Ranga: Stały bywalec

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2011-11-21(UTC)
Posty: 83
Kobieta
Lokalizacja: Warszawa

Podziękował: 2 razy
Podziękowano: 1 razy w 1 postach
Mi wpadła w oko bransoletka: http://allegro.pl/eksklu...-srebr-i2266423704.html
Dlaczego? Uwielbiam bransoletki. Ta wygląda jakby była zrobiona z iskrzących się gwiazdeczek, dlatego każda kreacja z nią wyglądałaby zachwycająco.
Jaką stylizację bym do niej wybrała? Hm. Od razu pomyślałam o "małej czarnej". Sukienka do kolan, z dekoltem w serek, dość sporym, zakryte plecy, czarne szpilki, rozpuszczone włosy i właśnie ta bransoletka. Przyciągnęłaby wzrok wszystkich. Delikatność i minimalizm to to co lubię!


Hope.
Love.
Friendship.
pupik
#17 Wysłane : 22 kwietnia 2012 08:32:52(UTC)

Ranga: Stary wyjadacz

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2011-11-23(UTC)
Posty: 884

Podziękował: 9 razy
Podziękowano: 13 razy w 13 postach
Na stronie Anello wypatrzyłam naszyjnik z białego srebra (próba 925) Love
http://allegro.pl/najnow...925top-i2285712206.html
Te dwa splecione ze sobą łańcuszki pobudziły moją wyobraźnię, gdyż mogą symbolizować tak wiele...
Może twórcę zainspirował roziskrzony ogon spadającej gwiazdy, takiej, którą widząc mocno zaciskamy palce i powieki, a w myślach wypowiadamy życzenie? A może ma obrazować dwa wijące się węże, których drogi się skrzyżowały, lub rozpalone ciała kochanków, splątane w namiętnym uniesieniu? Mógł to być również srebrny warkocz staruszki, który właściwie sam się już zaplata, po tylu latach wiązania włosów w ten sam sposób? A może to symbol miłości, takiej idealnej, wielkiej i wiecznej, kiedy dwoje ludzi jest ze sobą tak blisko, że ma się wrażenie, iż przenikają się nawzajem, bo ta miłość sprawia, że jedno jest częścią drugiego?
Nie wiem, ale naszyjnik jest produkcji włoskiej, a jak Italia, to namiętność, silne emocje, uczuciowość, impulsywność i gorący temperament, więc mam pewność, że łańcuszek ten tworzony był z pasją! Dlatego ujął mnie najbardziej, bo widać, że ktoś włożył serce w ten projekt. Jest piękny choć prosty, delikatny, a jednak ma w sobie moc, no i skrywa jakąś tajemnicę, jest intrygujący i tym mnie zachwyca!

Widzę go jako dodatek, a może i element dominujący mojego stroju (na wieczorne wyjście na drinka), na który składałyby się:
-> czarna, dopasowana koszula założona na nagie ciało (mam małe piersi, więc nie wyglądałabym wulgarnie),
-> czarne, elegancki spodnie ze sztywnego materiału, z rozszerzanymi nogawkami i wysokim stanem eksponującym mą smukłą kibić Laugh
-> na stopach lakierowane platformy z czerwoną podeszwą,
-> w strażacką czerwień "ubrałabym" też usta i paznokcie,
-> włosy upięłabym ciasno w warkocz,
-> jeszcze tylko mała, czarna torebka (tzw puzderko) wysadzana srebrnymi kuleczkami...

i I'm ready to go! BigGrin

sylwiaxx16
#18 Wysłane : 22 kwietnia 2012 16:56:02(UTC)

Ranga: Stały bywalec

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2011-07-26(UTC)
Posty: 72

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach
Wspaniała biżuteria mym oczom się ukazała, a najbardziej "Zmysłowy Komplet Srebrny z Nocą Kairu i Cyrkonią" mi się spodobała.
http://allegro.pl/zmyslo...rkonia-i2266424207.html

Zmysłowa i elegancka, kobieca i tajemnicza, wyjątkowa i oryginalna bo biżuteria ta nie jest banalna.
Nie bez powodu Nocą Kairu jest nazwana, gdyż stolicę Egiptu otula nad oświetlonym miastem "granatowa dama". Noc nad Kairem ma w Nilu swe odbicie lustrzane, jak szaty królewskie diamentami usłane.
Migoczące punkciki biżuterię ozdabiają, niczym gwiazdy na ciemnym niebie mrugają.
Wybór biżuterii tej nie jest przypadkowy i ze względu na moje zainteresowanie "krajem faraonów" jest potwierdzony.


Biżuteria ta najlepiej komponowałaby się z krótką sukienką w granatowym odcieniu. Elegancka i kobieca sukienka, idealnie podkreślająca kształty sprawi, że jej posiadaczka będzie wyglądać i czuć się wyjątkowo, otulając ciało zmysłową tajemnicą.
Do stylizacji dodałabym zamszowe szpilki w odcieniu sukienki.
Mała kopertówka oraz srebrna bransoletka dodadzą szyku i klasy.
Zestaw ten doskonale pasuje na wieczorowe party.BigGrin
AgnieszkaL
#19 Wysłane : 22 kwietnia 2012 22:41:19(UTC)
Ranga: Początkujący

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2012-02-03(UTC)
Posty: 3
Lokalizacja: Polska

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 0 razy w 0 postach

Osobiście podoba mi się wiekszość z Państwa przedmiotów. Jesli jednak miałabym stawiać na jeden komplet, wybrałabym: "Cudny komplet z perełka i kryształami Swarovski".

Dlaczego? Bo perły zawsze były i są uniwersalne. Ten komplet pasuje zarówno do młodej, jak i dojrzałej kobiety. Pereły są jak szampan - pasują do każdej okazji ;-) Bedą ozdobą właścicielki na ekskluzywnym przyjęciu, jak i na skromnej uroczystości rodzinnej, czy też 'pracowej'. Natomiast dodatek cyrkoni rozświetli cerę każdej kobiety i nadadzą jej oczom blasku.

Jeśli miałabym skomponować strój do tego kompletu, to wybrałabym dla kontrastu zwykłą, skromną "małą czarną". Ten komplet nada szyku każdej kreacji, a że jestem minimalistką - pozwoliłabym rozświetlić perłom i kryształkom Swarovskiego właśnie czerń. Każda z nas w takiej kompozycji będzie czuła się szykowną damą.
bb26
#20 Wysłane : 23 kwietnia 2012 07:37:33(UTC)

Ranga: Stary wyjadacz

Grupy: Użytkownicy
Przyłączony: 2011-07-26(UTC)
Posty: 758
Kobieta
Lokalizacja: Podkarpackie

Podziękował: 0 razy
Podziękowano: 3 razy w 3 postach
http://allegro.pl/orygin...mm-hit-i2295337489.html

Mój wzrok szczególnie przykuł ORYGINALNY KOMPLET SWAROVSKI DE- ART 18/24 MM, HIT.
Zdecydowanie jest to zasługa jego kunsztu i uniwersalności. Mieniące się wszystkimi kolorami tęczy kryształy o niebanalnym kształcie tworzą ze srebrem niezwykle efektowną całość. W głowie już widzę masę stylizacji z jego wykorzystaniem. Pierwszą będzie niewątpliwie klasyczna mała czarna wylansowana przez Coco Chanel. Doskonale także przeze mnie zapamiętana w kreacji Audrey Hepburn w roli beztroskiej imprezowiczki z Nowego Jorku "Śniadanie u Tiffany'ego". Wąska, dopasowana, w kolano lub tuż za. Wystarczą do niej eleganckie dodatki: wyrafinowane szpilki i wspomniany komplet Swarovski. Dzięki takiemu połączeniu image nie będzie sztampowy i nudny.
Dla wielbicielek kolorów poleciłabym bardziej romantyczną i wiosenną stylizację, w której prym wiedzie pastelowa, romantyczna i zwiewna sukienka. Niezwykle kobieca i subtelna. W połączeniu z platformami w soczystym kolorze i kompletem Swarovski byłaby idealna na randkę, imprezy czy rodzinny obiad.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
3 Strony123>
Skocz do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.

Clean Slate theme by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF 1.9.4 | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
Ta strona została wygenerowana w 0,625 sekund.